284

HOTLINE: 0982 082 600 - 028 38 211 476 - 028 38 211 510

 • Tiếng Việt
 • English

Diamond Price

 • Giá bán:41,760,000 VNĐ

  Product CodeKL0211-41-1ES/1KG

  Diameter5.4 li

  Weight0.58 ct

  Clarity VVS1

  ColorK

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:7,680,000 VNĐ

  Product CodeKL1308-18-12/1KG

  Diameter4.0 li

  Weight0.24 ct

  Clarity SI1

  ColorJ

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:9,430,000 VNĐ

  Product CodeKL0111-34-4/1KG

  Diameter3.6 li

  Weight0.17 ct

  Clarity VVS1

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:9,430,000 VNĐ

  Product CodeKL0111-34-2/1KG

  Diameter3.6 li

  Weight0.17 ct

  Clarity VVS1

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:123,840,000 VNĐ

  Product CodeKL0810-03-1E/4KG

  Diameter6.39 Li

  Weight1.001 ct

  Clarity VVS2

  ColorL

  SectionGood

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:8,400,000 VNĐ

  Product CodeKLD020720/1KG

  Diameter3.6 li

  Weight0.18 ct

  Clarity VVS2

  ColorI

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:23,210,000 VNĐ

  Product CodeKL0510-29-27/2KG

  Diameter4.2Li

  Weight0.29 ct

  Clarity VVS1

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:23,210,000 VNĐ

  Product CodeKL0510-29-24/2KG

  Diameter4.2Li

  Weight0.29 ct

  Clarity VVS1

  ColorF

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

TOP
«